Nå har DU en unik mulighet til å bidra til mer bærekraftige matsystemer i EU

Nå foregår et unikt initiativ som vil sette kursen for bærekraftig matproduksjon i EU i årene som kommer.

Alle vi som jobber for en plantebasert fremtid, ber deg, din bedrift eller organisasjon om å si din mening i den offentlige høringen av initiativet, Sustainable EU Food System: spørreskjemaet finner du her. (fristen for å svare er gått ut).

Her vil du finne en pdf.fil som inneholder våre anbefalinger samt forslag til svar utarbeidet av eksperter. De er opprettet med sikte på å støtte utviklingen av plantebasert mat og øke tilgjengeligheten innen EU. Perspektivet til deg, din bedrift eller organisasjon, er svært verdifullt for EU-kommisjonen, og vi oppfordrer deg derfor til å dele din mening, også i de åpne spørsmålene som er inkludert i spørreskjemaet. Du kan bruke våre svar som inspirasjon til egne svar, men det er veldig viktig at du bruker dine egne ord og formuleringer, generiske svar vil ikke bli godkjent.

Regelverket som skal utvikles neste år på bakgrunn av blant annet høringsresultatene, vil ha betydning for utviklingen av matsektoren og finansieringsstrategien på området mat og mattrygghet. Dette er et svært viktig øyeblikk for transformasjonen av matsystemet over hele EU, og en mulighet til institusjonelt å støtte utviklingen av den plantebaserte matsektoren. Den offentlige høringen gir oss en unik mulighet til å synliggjøre rollen til dette området.

Du kan være med på konsultasjonen frem til 21. juli. Vi håper at du vil bruke din stemme når det gjelder disse viktige spørsmålene – sammen kan vi sikre at plantebasert mat får tilstrekkelig støtte på EU-nivå.

Hvis du har spørsmål, ikke nøl med å kontakte oss på e-post: kontakt@plantevekst.no.

    plantevekst
    Fremtiden er plantebasert!