Produksjon og salg av vegansk ost blir forbudt i Tyrkia

Veganske osteprodusenter og forbrukere i Tyrkia står overfor et statlig forbud mot salg og produksjon av vegansk ost.

Dette fordi det tyrkiske landbruksdepartementet mener at produkter som gir inntrykk av [meieri] ost ikke kan produseres ved bruk av vegetabilsk/plantebasert olje eller andre matingredienser, da det kan være villedende for forbrukerne Ethvert produkt som anses å ligne konvensjonell ost, men som ikke engang inneholder ordet ost i navnet eller markedsføringen, kan sanksjoneres.

Veganske osteprodusenter i Tyrkia er rapportert for å ha brutt lovene allerede, og har mottatt noen høye bøter som de nå kjemper i retten for.

Veganforeningen i Tyrkia har nå anlagt søksmål mot departementet som ønsker å oppheve den siste i rekken av plantebaserte sensuravgjørelser. De sier at: “Dette betyr vilkårlig og uforholdsmessig begrensning av grunnleggende rettigheter og friheter”

    plantevekst
    Fremtiden er plantebasert!