Oslo kommune gjør vegetarmat til standard ved arrangementer

Fra nå av må de som ønsker noe annet enn vegetarmat ved Oslo kommunes arrangementer, si ifra om det på forhånd.

«Vegetarmat skal være standardvalget på kommunale arrangementer. At vegetarmat skal være standardvalget betyr at det er vegetarisk mat som serveres», heter det i et direktiv sendt fra byrådet til 55 kommunale virksomheter i Oslo 3., januar i år. «Med mindre gjesten ber om noe annet», presiseres det videre.

 Direktivet er sendt av byrådet i Oslo til alle kommunale virksomhet

    plantevekst
    Fremtiden er plantebasert!