Ny studie viser at kjøttforbruket går ned i Europa

En fersk studie gjort av The Good Food Institutt, viser at forbrukerne spiser mer plantebasert og mindre kjøtt i Europa. Studien spurte 4096 personer i Tyskland, Frankrike, Italia og Spania om deres kjøttforbruk og holdninger til plantebaserte proteiner.

I følge undersøkelsen sa mer enn 50 prosent av forbrukerne fra Tyskland, Frankrike, Italia og Spania at de hadde redusert kjøttforbruket de siste fem årene. Og over 60 prosent av respondentene fra hvert land mener at alternativer til konvensjonelle animalske landbruksprodukter bør være tilgjengelige, og 57 prosent av tyskerne, 33 prosent av franskmennene, 55 prosent av italienerne og 65 prosent av spanjolene svarte at de var villige til å kjøpe kultiverte kjøtt når det blir tilgjengelig i Europa. Blant yngre mennesker var kultivert kjøtt enda mer populært.

Undersøkelsen fikk også frem at de fleste som deltok i studien stiller spørsmål ved virkningen kjøttindustrien har på miljøet og er enige om at plantebasert proteinen er nødvendig for å erstatte animalsk protein.

60 % av befolkningen i Frankrike og Tyskland, 71 prosent i Italia og 66 prosent i Spania svarte ja på spørsmålet: «Er du enig i at alternativer til produksjon og forbruk av animalsk kjøtt må finnes?»

Holdninger til kultivert kjøtt


Ifølge undersøkelsen har de fleste land hørt om kultivert kjøtt. Spørsmålet som ble stilt var: «Er det mulig å dyrke kjøtt kun fra celler hentet fra et levende dyr? Har du noen gang hørt om kultivert kjøtt?” Tyskland tok ledelsen, med 69 prosent som svarte ja.

Gjennom sine svar rapporterte mange deltakere at de trodde at dyrket kjøtt ville ha en positiv innvirkning på miljøet. Undersøkelsen fant også at 38 prosent i Frankrike, 56 prosent i Tyskland, 58 prosent i Italia og 68 prosent i Spania ønsket at regjeringer skulle støtte denne nye måten å produsere kjøtt på.

    plantevekst
    Fremtiden er plantebasert!