Ny studie viser at kjøttforbruket går ned i Europa

En fersk studie gjort av The Good Food Institutt, viser at forbrukerne spiser mer plantebasert og mindre kjøtt i Europa. Studien spurte 4096 personer i Tyskland, Frankrike, Italia og Spania om deres kjøttforbruk og holdninger til plantebaserte proteiner.

Ifølge undersøkelsen sa mer enn 50 prosent av forbrukerne fra Tyskland, Frankrike, Italia og Spania at de hadde redusert kjøttforbruket de siste fem årene. Og over 60 prosent av respondentene fra hvert land mener at alternativer til animalske produkter bør være tilgjengelige for forbrukere, og 57 prosent av tyskerne, 33 prosent av franskmennene, 55 prosent av italienerne og 65 prosent av spanjolene svarte at de var villige til å kjøpe kultiverte kjøtt når det blir tilgjengelig i Europa.

Undersøkelsen fikk også frem at de fleste som deltok i studien er bekymret for kjøttindustrien sin påvirkning på miljøet, og de mener at et skifte til plantebasert protein er nødvendig.

    plantevekst
    Fremtiden er plantebasert!