Ny studie: Vi bør kutte kjøttforbruket med 75 prosent

Ifølge forskere må rike land endre matvanene sine drastisk hvis vi skal leve av kloden i framtiden. Den nye studien er publisert i Annual Review of Resource Economics, og konklusjonen er at vi må redusere kjøttforbruket vårt drastisk.

De siste tallene fra Helsedirektoratet viser et forbruk på nesten 75 kilo kjøtt per nordmann i 2020. Det betyr at vi bør kutte med om lag 75 prosent, om vi skal følge forskernes råd.

Klimaforsker og professor Matin Qaim ved Universitetet i Bonn sier, – om alle mennesker spiste like mye kjøtt som europeere eller nordamerikanere, hadde vi definitivt ikke klart å nå de internasjonale klimamålene, og mange økosystemer hadde kollapset.

Forskerne påpeker at det er mange klimautfordringer knyttet til
kjøttproduksjon.

Forskerne påpeker at det er mange klimautfordringer knyttet til kjøttproduksjon. Blant annet legger produksjonen beslag på mye landareal, som gir mindre plass til naturlige økosystemer. Dessuten produserer drøvtyggere mengder av gassen metan, som fører til økt global oppvarming.

Å gå fra kjøtt til mer plantebasert protein, er noe klimapanelet peker på som ikke ubetydelig for å få ned det samlede klimafotavtrykket fra vårt kosthold.

    plantevekst
    Fremtiden er plantebasert!