Maten i kantiner, sykehjem og barnehager kan bli mer bærekraftig

Forskere skal bl.a. sørge for at innkjøpere i det offentlige får ny kunnskap. De har derfor laget en egen visjon for arbeidet som går ut på å nudge ansatte og studenter i riktig retning, som vil si små uformelle virkemidler for å påvirke forbrukere i en sunnere retning.

Forskingsprosjekt heter: Kjøp bærekraftig

  • Forskerne i Kjøp bærekraftig analyserer hvordan offentlige innkjøp foregår.
  • Et mål er å få bærekraftige, offentlige anskaffelser av mat- og cateringtjenester. Det vil bety at innkjøpene skaper verdi.
  • Små bedrifter og sosiale entreprenører taper konkurransen om offentlige kontrakter.
  • Offentlige organisasjoner bruker sjelden anskaffelsesregelverket til å få en økning i bærekraft og innovasjon.
  • Prosjektet skal bidra til å sikre god kvalitet til riktig pris, øke antall tilbydere, få lokale leverandører til å delta i offentlige anbudskonkurranser, måle tilfredshet hos forburkere osv.
  • Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og vil varer fram til 2024.

Kilde: forskning.no

    plantevekst
    Fremtiden er plantebasert!