Maten i kantiner, sykehjem og barnehager kan bli mer bærekraftig

Forskere skal bl.a. sørge for at innkjøpere i det offentlige får ny kunnskap. De har derfor laget en egen visjon for arbeidet som går ut på å nudge ansatte og studenter i riktig retning, som vil si små uformelle virkemidler for å påvirke atferd i helseriktig retning.Dette vil bl.a. bety mer plantebasert mat og redusert matsvinn.

Forskingsprosjekt heter: Kjøp bærekraftig

  • Forskerne i Kjøp bærekraftig analyserer hvordan offentlige innkjøp foregår.
  • Et mål er å få bærekraftige, offentlige anskaffelser av mat- og cateringtjenester. Det vil bety at innkjøpene skaper verdi for organisasjonen, miljøet, økonomien og samfunnet.
  • Situasjonen i dag: Små bedrifter og sosiale entreprenører får ikke konkurrere nok om offentlige kontrakter.
  • Offentlige organisasjoner bruker sjelden anskaffelsesregelverket til å stimulere til bærekraft og innovasjon.
  • Prosjektet skal bidra til å sikre god kvalitet til riktig pris, øke antall tilbydere, gi muligheter for lokale leverandører til å delta i offentlige anbudskonkurranser, måle brukertilfredshet med mer.
  • Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og varer fram til 2024.

Kilde: forskning.no

    plantevekst
    Fremtiden er plantebasert!