Kjøttforbruket i Tyskland er rekordlavt

Kjøttforbruket i Tyskland har vært nedadgående en stund, men nå er det på rekordlave nivåer. Alle typer kjøtt er i tilbakegang i landet. Kjøttforbruk har gått ned til 55 kg per innbygger, som er rekordlavt.

Forskning i 2020 fant at bare 26 prosent av tyskerne spiste kjøtt hver dag, sammenlignet med 34 prosent bare fem år tidligere. Nedgangen var spesielt markant blant menn.

Forskning viser også at tysk kjøttforbruk er mindre enn en tredjedel av hva det var i 1978. Trenden henger sammen med en økning av plantebasert kosthold, samt pandemien.

Som svar på fallende forbruk falt importen av rødt kjøtt med 6,8 prosent, mens importen av fjørfekjøtt holdt seg konstant. Utenrikshandelen med levende dyr så også en nedgang, med import ned hele 19,6 prosent og eksport ned 1prosent.

    plantevekst
    Fremtiden er plantebasert!