Fallende etterspørsel etter kumelk

Vi drikker mindre kumelk for hvert år. Tine har solgt mindre melk og ost i årets første fire måneder enn i 2021. Hittil i år har Tine solgt 7,9 prosent mindre av meieriprodukter enn på samme tid i fjor. Salget av smakssatt melk, ost og yoghurt er sunket, mens salget av søtmelk og juice har gått opp. Overskuddet er mye mindre enn på samme tid i fjor. I 2022s første tertial hadde Tine et overskudd på 354 millioner kroner, 164 millioner mindre enn i samme periode i fjor. Konsernet peker på bl.a. nedgang i dagligvarehandelen.

Flere bytter ut kumelk med plantemelk

Tre av ti bytter ut kumelk med plantemelk. Tall fra melk.no viser at vi drikker femten liter mindre kumelk nå enn for ti år siden. Samtidig som vi drikker mindre kumelk, har salget av veganske melkedrikker økt de siste to årene. Plantemelk har vokst med 40 prosent i Norge de siste to årene. Dette er ikke en trend, men en ny post-melk generasjon, sier Jonas Persson Follin i Oatly.

Vi sier som Oatly, dette er ikke en trend, men en ny post-melk generasjon.

    plantevekst
    Fremtiden er plantebasert!