Det er en økende appetitt på plantebasert mat i Kina

Kina er verdens desidert største forbruker av kjøtt, med innbyggere som forventes å spise mer enn 53 millioner tonn svinekjøtt og 10 millioner tonn storfekjøtt i 2022. Men heldigvis er det en økende appetitt på bærekraftige alternativer til kjøtt.

Miljøpåvirkningen av Kinas forbruksvaner er en spesiell bekymring for planeten på grunn av landets mer enn 1,4 milliarder mennesker og raskt voksende middelklasse. Derfor er det gode nyheter at Kina nå er et av de raskest voksende globale markedene for plantebaserte proteiner, og de forutsier at etterspørselen etter kjøttalternativer vil øke med 200 prosent i løpet av de neste fem årene.

Amos Tai, som er en ekspert på miljøvitenskap ved det kinesiske universitetet i Hong Kong, sier at den raske økningen i Kinas kjøttforbruk kan være knyttet til miljøproblemer i landet. “På 30 år har det vært en femdobling i Kinas kjøttforbruk per innbygger, noe som har bidratt til nesten 20 prosent av luftforurensningen i landet”

    plantevekst
    Fremtiden er plantebasert!